Print

 

Atestare documentară

Comuna Epureni este atestată documentar în martie 1493, într-un uric emis de Ştefan cel Mare către Cneaghina Dumitra.

La 5 Martie 1993, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de existenţă, a fost dezvelită o placă comemorativă.

Ruinele cetăţii Soci

Situl de la Epureni prezintă o suită de aşezări de la sfârşitul epocii bronzului, din prima epocă a fierului şi o aşezare de la începutul Evului Mediu. Ruinele cetăţii Soci sunt încă neexplorate.

Monumentul eroilor

Pentru aducerea aminte a luptelor duse în zona noastră în cele două Razboaie Mondiale, a fost dezvelit Monumentul Eroilor, aflat în centrul comunei.

Pe fiecare din cele patru feţe ale monumentului sunt înscrise numele eroilor morţi în cele două războaie. Fiecare faţă a monumentului corespunde câte unuia din cele patru sate din comuna Epureni.